August 1 - Fish

A fragrant stroll

Tyson (our cute little dog) was a really good boy and gave me a first topic for my blog.

My and my friend Kamča went for a walk to Anthropos (a museum in Brno) and Tyson was very excited for going into the river. Usually he comes when I call for him, but not this time. Why? Because the chance of rolling in a stinky dead fish was more powerful than my words. And so Tyson made a pleasant journey for everyone in the public transport on the way back. :)

Voňavá procházka

Tyson (náš psík) byl tak hodnej a dal mi hnedka první námět na první den s příběhem v tomto blogu.

Šly jsme s Kamčou na procházku k Anthroposu a Tyson byl nejvíc nadšenej z vody. Jindy, i když mu to občas trochu trvá, tak na zavolání poslechne… Ale v jednu chvíli se mi ho vůbec nedařilo zavolat. Proč? Větší sílu než má slova měl puch a skvělé vyváleníčko v mrtvé rybě. A tak Tyson zajistil příjemnou cestu všem v IDS JMK. :)