July 14 - Graduation

Graduating

Starting 14th of July and a graduation ceremony, I now have an engineer's degree (earned in International Territorial Studies at the Mendel University in Brno, if you're curious).

But what does that mean? Mainly a lot of questions from people around me, like... "What are you gonna do?" I have a lot of opti­ons and ideas in my head, like looking for work in the field I studied, or to become self-employed or an employee (as an illustrator or a graphic designer).

So I'm gonna draw. Because it's FUN!

Absolvuji

Počínaje dnem 14. července a slavnostní promocí nesu před svým jménem titul Ing. (pro zvědavce, tak je to z oboru Mezinárodní teritoriální studia na Mendelově univerzitě)

Co to však pro mě znamená? Hlavně mnoho otázek z mého okolí, jako… "Co budeš dělat?" V hlavě mám plno nápadů a možností, jako třeba hledání zaměstnání v oboru, který jsem vystudovala, nebo stát se živnostníkem či zaměstnancem (ilustrátorem, grafikem).

No a tak já budu kreslit, protože mě to BA!